Головна сторінка > Продаж банкнот та монет

«НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ? Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж!»

Рік Кози

Дата введення в обіг: 10 грудня 2014

Технічні характеристики

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

5

срібло (Ag 925)

15.55

33

пруф

рифлений

20000

 

Серія: Східний календар

Рік Кози́— пам'ятна срібна номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена року Кози, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера — найбільшої планети Сонячної системи.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ»; у центрі в оточенні стилізованого рослинного орнаменту — номінал «5/ГРИВЕНЬ»; унизу рік — 2015, а також позначення металу, його проби — Ag 925, маси в чистоті — 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі козу, око якої оздоблено кубічним оксидом цирконію блакитного кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря.

 

Художники: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій.
Скульптори: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

 

 

Рік Коня

Дата введення в обіг: 10 грудня 2013

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

5

срібло (Ag 925)

15.55

33

пруф

рифлений

25000

 

Серія: Східний календар

Присвячена року Коня, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким - напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/УКРАЇНИ, в оточенні стилізованого рослинного орнаменту - номінал 5/ГРИВЕНЬ; унизу - рік карбування монети 2014, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі коня, око якого оздоблено кубічним оксидом цирконію коричневого кольору. Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря. (Елемент оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром 1,0 мм.)

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Дем`яненко Анатолій, Дем`яненко Володимир

 

 

 

Рік Змії

Дата введення в обіг: 10 грудня 2012

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

5

срібло (Ag 925)

15.55

33

пруф

рифлений

25000

 

Серія: Східний календар

Присвячена року Змії, одній із тварин східного календаря, який засновано на дванадцятирічному циклі Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, в оточенні стилізованого рослинного орнаменту написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК/ УКРАЇНИ/ 5/ ГРИВЕНЬ; унизу на дзеркальному тлі - 2013, а також позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті - 15,55 (ліворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети в оточенні стилізованого рослинного орнаменту зображено в лубочному стилі змію (око зелене). Над цією композицією і під нею розміщено абрисні фігурки всіх 12 символів східного календаря. Елемент оздоблення - кубічний оксид цирконію діаметром 1,25 мм.

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав

 

 

 

Гончар

Дата введення в обіг: 6 грудня 2010

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

10

срібло (Ag 925)

31.1

38.6

спеціальний анциркулейтед

гладкий із заглибленим написом

10000

 

Серія: Народні промисли та ремесла

Присвячена одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців - гончарству, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів й увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох пташок, ліворуч і праворуч - гончарні вироби, унизу - написи: 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010.

На реверсі монети зображено гончара за роботою. Угорі на стилізованому тлі розміщено напис ГОНЧАР, з обох боків центральної композиції - декоративні квітки.

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Дем`яненко Анатолій

 

 

Ткаля

Дата введення в обіг: 28 липня 2010

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

10

срібло (Ag 925)

31.1

38.6

спеціальний анциркулейтед

гладкий із заглибленим написом

10000

 

Серія: Народні промисли та ремесла

Присвячена одному з найважливіших видів господарської діяльності та мистецької культури українців, що був невід`ємною частиною домашніх занять кожної селянської сім`ї - ткацтву. З давніх часів на території України займалися обробленням волокна з льону, конопель і вовни. Монету виготовлено з використанням технології патинування.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким стилізований напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ, у центрі - стилізоване зображення двох півників, ліворуч - прядка, праворуч - ткацькі вироби, унизу - написи: 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010.

На реверсі монети зображено ткалю за роботою. Угорі на тлі стилізованого полотна розміщено напис ТКАЛЯ, з обох боків центральної композиції зображено декоративний квітковий орнамент.

 

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Іваненко Святослав

 

 

350-річчя Конотопської битви

Дата введення в обіг: 19 червня 2009

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

10

срібло (Ag 925)

31.1

38.6

пруф

гладкий із заглибленим написом

8000

 

Серія: Герої козацької доби

Присвячена 350-річчю перемоги війська, очолюваного гетьманом України Іваном Виговським, у битві під Конотопом у червні 1659 року.

На аверсі монети на тлі крила (алегорії перемоги) зображено гетьманські клейноди, козацьку зброю та бандуру, угорі розміщено малий Державний Герб України і напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу - номінал 10/ГРИВЕНЬ та рік карбування монети 2009.

На реверсі монети в центрі зображено Івана Виговського на коні з шаблею у руці, позаду якого - козацьке військо (ліворуч), стилізовані абрисні укріплення Конотопу (праворуч), повержені знамена (унизу). Угорі півколом розміщено напис ПЕРЕМОГА В КОНОТОПСЬКІЙ БИТВІ, нижче у два рядки 350 РОКІВ.

 

Художник:  аверс: Кочубей Микола реверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Дем`яненко Анатолій, Атаманчук Володимир

 

 

Ковила українська

Дата введення в обіг: 29 червня 2010

Технічні характеристики

 

Номінал

Метал

Маса дорогоцінного металу в чистоті, г

Діаметр, мм

Категорія якості карбування

Гурт

Тираж, штук

10

срібло (Ag 925)

31.1

38.6

пруф

рифлений

8000

 

Серія: Флора і фауна

Присвячена ковилі українській - своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної книги України.

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: на монеті зі срібла - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010, а також позначення металу та його проби - Ag 925, маса в чистоті - 31,1, логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображено ковилу півколом розміщено написи: КОВИЛА УКРАЇНСЬКА (угорі) та STIPA UСRAINICA (унизу).

 

Художник: Дем`яненко Володимир

Скульптор: Дем`яненко Володимир

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Інформація про умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

 

 

 

Перейти

Звіти про виплати та наджодження ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

 

 

Звіт станом на 01.01.2019р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2015р. (Додаток)

Контакти:

Тел.: +38 (044) 290-22-64

+38 (044) 290-22-12

e-mail: regional.bank@cap.com.ua

 

Наша адреса:
Україна, 03151, Київ, вул. Прорізна, 11.
Тел./факс.: +38 (044) 290-22-64
МФО 397133, Код ЄДРПОУ 20028816,
К/Р 3200417001801 в Головному управлінні Національного
банку України по Києву та Київській області.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" є участником:

logo

Всі права захищені © 2009 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"