«НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ? Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж!»

Кредити

 • Сума рахунку залежить від предмету застави.
 • В заставу може надаватись:

-          Нерухоме майно,

-          Обладнання та інше.

 • Строк кредитування до 1 року.

Процентна ставка

Вид забезпечення

19,0%

Нерухоме майно, техніка

 

 

 

 

Комісії (одноразові):

 • За оформлення кредитної справи – 1,5% від суми кредиту (але не менше 1 000,0 грн. та не більше  10 000,00 грн.).

Документи, необхідні для отримання кредиту:

 • Заявка, анкета на отримання кредиту;
 • Копії установчих документів підприємства (Статут з усіма доповненнями і змінами, Установчий договір із усіма доповненнями і змінами), свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідка з управління статистики про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), Витяг з ЄДРПОУ;
 • Протокол, наказ про призначення керівника і головного бухгалтера;
 • Протокол (витяг з протоколу) зборів засновників (акціонерів) про підтвердження суми, мети і забезпечення кредиту, а також повноважень керівника (інших осіб) підписувати всі документи, пов'язані з одержанням кредиту та заставою (при необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог чинного законодавства України);
 • Довідка з державної податкової інспекції про взяття підприємства на облік; довідка з податкового органу про відсутність заборгованості підприємства перед бюджетом та незнаходження майна у податковій заставі; своєчасну подачу декларацій (на день укладення договору застави), довідка береться за необхідністю;
 • Копії паспорта керівника та головного бухгалтера підприємства;
 • Баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), декларація про прибуток підприємства за три останні звітні дати;
 • Розшифровка статей балансу станом на останню звітну дату, оборотно-сальдова відомість за останні 3 місяці  помісячно по статтях:
  • основні засоби;
  • товарно-матеріальні запаси (товари, готова продукція, запаси);
  • дебіторська заборгованість (найменування дебіторів, причина виникнення, терміни погашення заборгованості, суми);
  • кредиторська заборгованість (найменування кредиторів, причина виникнення, терміни погашення заборгованості, суми);
  • заборгованість по кредитах банків (найменування банку, ціль кредиту, сума кредиту, терміни видачі і погашення, забезпечення по кредитах);
  • поточні і валютні рахунки у банках (оборотно-сальдова відомість – із призначенням платежів, сумою і датою платежів).
 • Ліцензії, дозволи, патенти, надані позичальнику державними органами на здійснення його діяльності
 • Довідка з обслуговуючих банків про наявність заборгованості по кредитах і відсотках за кредит;
 • Довідка районного виконкому про наявність та кількість земель в користуванні у господарства.
 • Довідка про використання земель господарства під засіви сільськогосподарських культур, що підтверджена районним управлінням сільського господарства.
 • Довідка про врожайність сільськогосподарських культур району за останні три роки та окремо по клієнту, підтверджена управлінням сільського господарства району.
 • Копії договорів оренди приміщень і транспорту, договорів про спільну діяльність;
 • Довідка з банку (банків - при наявності декількох поточних рахунків) про середньомісячний оборот коштів по поточних рахунках за останні шість місяців, а також про середньоденний залишок коштів на поточному рахунку підприємства;Техніко-економічне обґрунтування або бізнес-план проекту, під який планується отримати кредит, прогноз прибутків підприємства, графік отримання та погашення кредиту;
 • Копії контрактів, договорів та інших документів, які є джерелом отримання виручки та погашення кредиту (договори продажу, протоколи про наміри, проекти договорів на реалізацію), завірені печаткою позичальника та підписанні посадовими особами позичальника.
 • Інші документи на вимогу Банку

Документи по забезпеченню кредиту

 

            - Нерухомість:

 1. рішення/протокол власника нерухомого майна (або уповноваженого органу юридичної особи) про надання майна у заставу (обов’язкова форма документу не встановлена, але цей документ повинен містити волю заставодавця про передачу майна у заставу, з вказівкою на предмет застави);
 2. технічний паспорт та/або інша технічна документація (оригінал та ксерокопія завірена підписом та печаткою заставодавцем);
 3. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 4. документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, яке передається в заставу;
 5. експертний висновок про оцінку майна, що надається у заставу (оцінка окремо на майно та на земельну ділянку);
 6. довідка про юридичні реквізити заставодавця;
 7. документи на право власності на землю на якій розташований предмет застави або документи, що підтверджують правомірність користування земельною ділянкою, на якій розташований предмет застави (договір оренди тощо);
 8. експертно-грошова оцінка земельної ділянки (у разі права власності на земельну ділянку);
 9. витяг з Державного земельного кадастру на землю (у разі права власності на земельну ділянку);
 10. документ про страхування предмету застави на користь Банку (після укладення договору застави);
 11. довідка на останню звітну дату з розшифровкою основних засобів (виписка 10 рахунку), за підписами керівника та головного бухгалтера, скріпленими печаткою;
 12. довідка про те, що запропоноване в заставу майно обліковується на балансі, за підписом керівника та головного бухгалтера, скріпленими печаткою;
 13. установчі документи юридичної особи, документи про її державну реєстрацію та документи, підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати договір застави.

            - Обладнання:

 1. рішення власника майна (або уповноваженого органу юридичної особи) про передачу майна в заставу (визначається з установчих документів; обов’язкова форма документу не встановлена, але цей документ повинен містити волю заставодавця про передачу майна у заставу, з вказівкою на предмет застави) з докладним переліком майна;
 2. документ, що підтверджує право власності на обладнання (договори купівлі-продажу, постачання, акти прийому-передачі тощо);
 3. або довідку, що підприємство є виробником даної продукції;
 4. та/або довідку наступного змісту: “Підприємство є власником обладнання, відповідно до наданого переліку. Дане обладнання належить підприємству на праві власності, перебуває на балансі підприємства (що підтверджується наданою завіреною роздруківкою оборотно-сальдової відомості), дане обладнання не є забезпеченням іншого зобов'язання й у податковій заставі не перебуває”.
 5. у переліку бажано вказати технічну характеристику обладнання (інвентарний номер, модель тощо);
 6. бухгалтерський документ, який підтверджує облік майна на балансі підприємства;
 7. технічна документація на обладнання;
 8. довідка про місцезнаходження (договори збереження (оренди), складська довідка, підписана директором, бухгалтером і матеріально відповідальною особою);
 9. експертний висновок про оцінку майна, що заставляється;
 10. інвентарна картки;

11.  довідка про юридичні реквізити заставодавця;

 1. документ про страхування застави на користь Банку (після укладення договору застави);
 2. довідка підприємства на останню звітну дату з розшифровкою основних засобів (виписка 10 рахунку), за підписами керівника та головного бухгалтера, скріпленими печаткою;
 3. договір оренди приміщення, в якому знаходяться обладнання, що передаються в заставу, якщо приміщення не є власністю заставодавця;
 4. установчі документи юридичної особи, документи про її державну реєстрацію та документи, підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати договір застави.

- Транспорт:

 1. рішення власника майна (або уповноваженого органу юридичної особи) про передачу майна в заставу (визначається з установчих документів; обов’язкова форма документу не встановлена, але цей документ повинен містити волю заставодавця про передачу майна у заставу, з вказівкою на предмет застави);
 2. свідоцтво про реєстрацію ТЗ (тимчасові свідоцтва не приймаються);
 3. довідка з ДАІ (Держтехнагляду) про відсутність  арешту на транспорт;
 4. довідка про проходження ТЕО (діагностика);
 5. експертний висновок про оцінку предмету застави;
 6. довідка про юридичні реквізити заставодавця;
 7. документ про страхування застави на користь Банку (після укладення договору застави);
 8. довідка підприємства на останню звітну дату з розшифровкою основних засобів (виписка 10 рахунку), за підписами керівника та головного бухгалтера, скріпленими печаткою;
 9. довідка про обліку на балансі транспортних засобів, за підписами керівника та головного бухгалтера, скріплена печаткою;
 10. установчі документи юридичної особи, документи про її державну реєстрацію та документи, підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати договір застави.

 

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Інформація про умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

 

 

 

Перейти

Звіти про виплати та наджодження ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

 

 

Звіт станом на 01.01.2019р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2015р. (Додаток)

Контакти:

Тел.: +38 (044) 290-22-64

+38 (044) 290-22-12

e-mail: regional.bank@cap.com.ua

 

Наша адреса:
Україна, 03151, Київ, вул. Прорізна, 11.
Тел./факс.: +38 (044) 290-22-64
МФО 397133, Код ЄДРПОУ 20028816,
К/Р 3200417001801 в Головному управлінні Національного
банку України по Києву та Київській області.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" є участником:

logo

Всі права захищені © 2009 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"