Головна сторінка

«НЕ ПЛАТИТЕ ЗА ІПОТЕКОЮ? Дізнайтеся про умови реструктуризації або перевірте, чи виставлено Ваш кредит на продаж!»

(власникам іменних цінних паперів — клієнтам депозитарної установи)

У зв’язку з набранням 12 жовтня 2013р. чинності Закону України „Про депозитарну систему України“ інформуємо, що на виконання вимог пункту 10, розділу VI зазначеного Закону, Вам, як власнику іменних цінних паперів, які зберігаються на рахунку у цінних паперах, відкритого (з власної ініціативи або за дорученням емітента) на Ваше ім’я у депозитарній установі — ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" (надалі-Банк), необхідно у строк до 12 жовтня 2014р. звернутися до Банку для укладання (переукладання) договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання документів щодо ідентифікації депонента (акціонера) або, якщо у Вас є відкритий рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі (у іншого зберігача), необхідно до зазначеної дати здійснити переказ прав на цінні папери з рахунку, відкритого у Банку, на такий рахунок у іншій депозитарній установі.

У разі якщо до вищезазначеної дати Вами не буде укладено (переукладено) договір про обслуговування рахунку в цінних паперах або не буде здійснено переказ акцій на свій рахунок, відкритий в іншій депозитарній установі, належні Вам акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму і голосуванні на загальних зборах акціонерів товариства, акціями якого Ви володієте та які будуть проводитись після 12 жовтня 2014р. При цьому слід зазначити, що всі інші права, що надаються акціонерам відповідно до діючого законодавства України, залишаються без обмеження, а належні Вам акції будуть продовжуватись зберігатись у Банку.

З питання укладання (переукладання) договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та надання роз’яснень Вам необхідно звертатись до Банку за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 1

тел. (0542) 659-827

Нагадуємо, що НКЦПФР рішенням від 24.06.2014 року № 807 (далі – Рішення) внесла зміни до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладається між депозитарною установою та депонентом. Рішення набирає чинності з дня його опублікування, крім норм щодо обов’язковості скріплення договору печаткою, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

За даними веб-сайту Офіційного вісника України вказане Рішення НКЦПФР опубліковане 05.08.2014 року.

У зв’язку з цим:

Депонентам протягом шести місяців з дня набрання чинності Рішенням (тобто у термін до 05.01.2015 року) необхідно звернутися до ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 1, щоб здійснити дії щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» до набрання чинності рішення, у відповідність.

З договором про обслуговування рахунку в цінних паперах з урахуванням нових вимог Рішення можна ознайомитися за посиланням:

«Договір про обслуговування рахунку в ЦП фізична особа»

«Договір про обслуговування рахунку в ЦП юридична особа»

У зв’язку із змінами порядку оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді процентів, у тому числі доходів від розміщення вкладів (депозитів) відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014 р № 1588, поточні рахунки 2620 на вимогу фізичних осіб, які передбачають соціальні надходження, з 01 серпня 2014 року використовуються тільки для зарахування пенсій, заробітної плати, стипендій соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.

Рахунки клієнтів 2620 на вимогу фізичних осіб, які не передбачають соціальних надходжень, використовуються клієнтами відповідно до чинного законодавства України.

На підставі вищевикладеного, пропонуємо клієнтам, які отримують соціальні виплати по поточному рахунку 2620 на вимогу фізичних осіб в ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» звернутися до Банку/відділення для відкриття додаткового поточного рахунку фізичній особі для зарахування інших надходжень.


Голова Правління Г.М.Шульженко

ПАТ АБ “СТОЛИЧНИЙ” повідомляє, що:

  • з 29.08.2014 р. скасовується п.3.4. тарифів Банку від 12.05.2014р. «Послуги Банку по операціям з використанням платіжних карток НСМЕП для обслуговування фізичних осіб – пенсіонерів (вкладників)».

  • з 29.08.2014 р. застосовуватиметься п.3.2. тарифів Банку від 12.05.2014р. «Послуги Банку по операціям з використанням платіжних карток НСМЕП для фізичних осіб» для клієнтів фізичних осіб – пенсіонерів (вкладників).

п.3.2 тарифів операцій з використанням платіжних карток НСМЕП

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів» від 04.07.2014р. №1588-VII повідомляємо:

З 01.08.2014р. ставка податку у розмірі 15% застосовується до доходів у вигляді процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку.

Податковим агентом платника податку під час нарахування процентів є ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ».

Не оподатковуються доходи по поточним рахункам, на які зараховуються (виплачуються) пенсії, заробітна плата, стипендії, інші соціальні виплати.

 

Відповідно до п.10 Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 року, власник цінних паперів , які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь у органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Вищезгаданий Закон набрав чинності 12.10.2013 року. Законом встановлено конкретні обов’язки для власників цінних паперів та встановлено термін , після настання якого права власника, що не виконав вимоги Закону, будуть обмежені.

Це означає те, що якщо Ви, як власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, не звернетесь до депозитарної установи – ПАТ АБ “СТОЛИЧНИЙ” та не укладете з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійсните переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, до 12.10.2014 року, Ваше право на участь у загальних зборах емітента буде обмежене.

 

ПАТ АБ “СТОЛИЧНИЙ” надає повний комплекс депозитарних послуг фізичним та юридичним особам усіх форм власності на підставі договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах, а саме:

- відкриття рахунку у цінних паперах;

- облік цінних паперів на рахунках власників цінних паперів, відповідальне зберігання документарних цінних паперів;

- обслуговування облікових операцій по рахунку клієнта;

- блокування/розблокування цінних паперів для отримання кредитів під заставу цінних паперів;

- обслуговування корпоративних операцій з цінними паперами емітента.

- інформаційне обслуговування депонентів:

- надання довідок щодо стану рахунків у цінних паперах, проведених операцій за будь-який період;

- надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України;

- надання реєстрів власників іменних цінних паперів.

- адміністративне управління цінними паперами:

- повідомлення акціонерів про Загальні збори, участь у Загальних зборах акціонерів, за дорученням емітента.

ПАТ АБ „СТОЛИЧНИЙ” надає широкий спектр послуг з торгівлі цінними паперами:

- купівля, продаж, обмін цінних паперів українських емітентів за дорученням клієнта на фондовому ринку України;

- проведення позабіржових операцій з цінними паперами українських емітентів;

- підготовка всіх документів, необхідних для проведення операцій;

- інформаційна підтримка щодо формування портфелю цінних паперів для фінансових компаній.

 

З будь-яких питань стосовно депозитарних послуг або послуг з торгівлі цінними паперами, які надає ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», звертайтесь за адресою:

40035, м Суми, вул. Харківська, 1

або телефоном: (0542) 659-815 Відділ цінних паперів

http://stolychnyi.ua/cznn-paperi.html

 

Ми будемо раді співпраці з Вами і докладемо максимум зусиль для надійного зберігання та обліку Ваших фінансових активів!

Повідомляємо, що в рамках реалізації інформаційної політики Фонду та забеспечення організації проведення роз'яснювальної роботи серед громадськості, фондом було виготовлено два короткометражні відеоролики про систему гарантування вкладів фізичних осіб під назвою:

"Вмів заробляти, вмій зберігати" та "Гарантія сімейних заощаджень",

які були створені з метою поширення серед громадськості (вкладників та потенційних вкладників) інформації про гарантії заощаджень в банках-учасниках Фонду.

Шановні Клієнти!

Повідомляємо про закриття Севастопольского відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ".

З питань щодо обслуговування клієнтів даного відділення просимо звертатися за адресою:

40035, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, 1,

тел: (0542) 659-815.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

Інформація про умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

 

 

 

Перейти

Звіти про виплати та наджодження ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

 

 

Звіт станом на 01.01.2019р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2018р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2017р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.07.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.04.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.01.2016р. (Додаток)

Звіт станом на 01.10.2015р. (Додаток)

Контакти:

Тел.: +38 (044) 290-22-64

+38 (044) 290-22-12

e-mail: regional.bank@cap.com.ua

 

Наша адреса:
Україна, 03151, Київ, вул. Прорізна, 11.
Тел./факс.: +38 (044) 290-22-64
МФО 397133, Код ЄДРПОУ 20028816,
К/Р 3200417001801 в Головному управлінні Національного
банку України по Києву та Київській області.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" є участником:

logo

Всі права захищені © 2009 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"